Nový dokumentárny seriál HĽADANIE v Petržalke - verejná projekcia
Seriál „Hľadanie“ umožňuje pootvoriť dvere novej perspektíve života ...
Viac
Dotkni sa neba Bratislava
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Dotkni sa neba 2013 Banska Bystrica
Ostrava 2015
Facebook
Otazniky zivota
Zaobzorem
Magazin Za Obzorem 2
Zaobzorom kornelius novak

Projekt Dotkni sa neba

O čo ide?

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa tento projekt volá Dotkni sa neba

Kto je za tým?

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho.

Spolok Maranatha oslovil mladých ľudí z ďalších organizácií (Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje s deťmi a mládežou, Život a zdravie, ADRA - organizácia pre pomoc a rozvoj) a pozval ich k dobrovoľníckej službe pre ľudí v meste. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky pozvánky, iní vám prinesú knihu z bezplatnej knižnice, ďalší pripravia pre vás prednášky a zaujímavé aktivity.

Projekt Dotkni sa neba sa realizuje v týchto mestách:

V Českej republike sa tento projekt realizoval do roku 2012 pod názvom Žít naplno: